ENGERLINGEN

trans.gif (43 bytes)

Engerlingen zijn de larven van de groep (familie) kevers die bekend staat onder de latijnse naam Scarabaeidae. Ze behoren systematisch tot de suborde Coleoptera, Lamellicornia (bladsprietkevers). Engerlingen zijn van economisch belang in de land- en tuinbouw, openbaar groen, sportvelden, golfbanen en privé tuinen.

Engerlingen spelen een belangrijke rol bij de beschadiging van grasland. Engerlingen van de rozekever (Phyllopertha horticola) en de junikever (Amphimallon solstitialis) worden vaak aangetroffen als beschadigers van golfterreinen, verschillende andere typen van sportvelden en gazons. Regelmatig worden engerlingen van de rozekever aangetroffen als beschadigers van weidegebieden op hoge droge zandgrond. Engerlingen van meikevers (Melolontha melolontha) zijn vooral het laatste decennium zeer schadelijk geweest, niet alleen in grasland maar ook in boomkwekerijen en particuliere tuinen. De kleine julikever (Anomala dubia) is algemeen op zandgrond, vooral in het noorden van ons land. Andere verwante soorten waarvan de larven soms in grasland gevonden worden zijn de roestbruine bladsprietkever (Serica brunnea) en de sallandkever (Hoplia philanthus). Een, op de rozekever in uiterlijk en levenswijze gelijkende soort, is de japanse kever (Popillia japonica) waarvan in de vijftiger jaren gevreesd werd dat deze met diverse transportmiddelen ons land zou kunnen bereiken, vooral met vliegtuigen vanuit Amerika. Deze, in Amerika voor grasland zeer schadelijke soort, is tot op heden echter nog niet aangetroffen in West Europa.
Schade als gevolg van mestkevers uit het geslacht Aphodius (zoals Aphodius contaminatus,  A. fossor en A. distinctus), komt vaak voor in o.a. de Achterhoek, Twente, de Utrechtse heuvelrug en delen van Brabant. Een aantal andere soorten (o.a. Rhizotrogus majalis, Phyllognatus excavatus en Haplidia etrusca) die schadelijk zijn in grasland worden slechts zelden of nooit in Nederland waargenomen. Wel worden ze vermeld uit Zuid Europa.

Copyright © Insect Consultancy 2011