NIEUWS

H.J.VLUG Insect Consultancy
(e-mail: h.j.vlug@hetnet.nl)
tel. 033.2773575 (mob. 06.53889071)

ENGERLINGEN 2017

Dit jaar kenmerkt zich door een gunstige periode voor de ontwikkeling van engerlingen. Door het hele land komen ernstige problemen voor, met uitzondering van gebieden die niet op zandgrond liggen. Vooral de engerlingen van rozekevers en sallandkevers worden veel waargenomen. Bij schade door engerlingen van meikevers en junikevers moet men rekening houden met het aanwezige ontwikkelingsstadium bij het gebruiken van aaltjes. Vooraf aan elke toepassing is het verstandig om de engerlingen te laten determineren. Insect Consultancy kan dit voor u doen en geeft hierbij een kort, maar duidelijk advies per telefoon of e-mail.

Particuliere tuinen (gazons)
Voor particuliere tuinen geldt hetzelfde als voor sportvelden. Voor tuinen tot 6000m² heeft Insect Consultancy een speciale gazonmachine beschikbaar die geluidloos aaltjes kan toepassen in elke normale of ingewikkelde gazonsituatie of afgesloten stukken gazon. Neem hiervoor contact op met Insect Consultancy.

 

Sportvelden en golfterreinen
Sportvelden worden vooral aangetast door rozekevers, junikevers en meikevers. In sommige gebieden leveren sallandkevers een bijdrage aan de schade. In de meeste gevallen kan de situatie verbeteren door de toepassing van insecten-parasitaire nematoden (aaltjes). Hiervoor is in de laatste jaren een toepassingsverbetering gekomen in de vorm van een doorzaaimachine die tegelijkertijd gras kan zaaien en aaltjes kan injecteren of uitsluitend aaltjes (een combinatie met bemesting is ook mogelijk). Een groot voordeel hierbij is dat men niet meer afhankelijk is van de weerssituatie. Naast een aaltjestoepassing kunnen maatregelen genomen worden om de ecologische omstandigheden te optimaliseren, waardoor natuurlijke vijanden meer kansen krijgen om de plagen beheersbaar te maken.

Particuliere tuinen
Voor particuliere tuinen bestaat de mogelijkheid om aaltjes aan te brengen met behulp van een kleine handbediende machine. Deze machine is speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen van aaltjes in kleine en grote tuinen. Omdat de machine draagbaar is kan hij in allerlei situaties worden ingezet. Het is veilig en geruisloos. Insect Consultancy is graag bereid om hier meer informatie over te geven.

Weidegebieden
Bij het opnieuw omploegen en inzaaien van gras worden engerlingen gestoord in hun ontwikkeling en de verpopping in het najaar. Vogels kunnen profiteren van de voedselrijke engerlingen en halen er veel weg. De engerlingen die er toch nog in slagen om te gaan overwinteren en volgend jaar eind mei en begin juni uit te vliegen zullen geen gesloten grasmat vinden en hier zullen nauwelijks eieren afgezet worden. De populatie rozekevers zal zich pas over een aantal jaren opnieuw ontwikkeld hebben tot een plaagsituatie. Voor die tijd valt er wel wat aan te doen. Kleine plekken die in de komende jaren ontstaan kunnen met succes bestreden worden met de aaltjes (als er maar vocht voorhanden is). Hierdoor zijn de kosten dan niet zo hoog en wordt de plaag beheersbaar. Andere maatregelen zijn o.a. het bevorderen van de parasiet van de rozekever (zie hiervoor de rubriek rozekeverdolkwesp). Rozekevers leggen geen eieren in mais en eventueel uitkomende kevers zullen eind mei de mais op hun weg vinden hetgeen niet past in hun ecologische behoeften. Na mais kan er weer gras ingezaaid worden zonder dat er meteen opnieuw problemen ontstaan. Door gefaseerd mais met grasland af te wisselen blijft de populatiedichtheid onder het schadelijk niveau.

Vooronderzoek en controles
Insect Consultancy verricht vooronderzoek naar het voorkomen van engerlingen en de plaatselijke verdeling van engerlingen over de sportvelden en golfterreinen. Dit heeft geresulteerd in een vrij nauwkeurige bepaling voor de plaatsen waar schade verwacht kan worden. Dit lijdt meestal tot een verminderde hoeveelheid van de toe te passen nematoden. De controles van zowel spuitapparatuur als ook een kwaliteitsbeoordeling van de nematoden is in veel gevallen weer zeer nuttig gebleken.

Lezingen/workshops
Lezingen en discussies over insecten en hun schade-problematiek worden nog steeds enthousiast ontvangen.
Komende winter worden een aantal workshops/lezingen gehouden door het hele land. Vooral gemeenten, vaak in combinatie met andere instanties voor groenbeheer, maken gebruik van deze workshops. De interesse hiervoor bij de diverse bedrijven die betrokken zijn bij de voorlichting en bestrijding van insecten wordt ook groter.Deze bijeenkomsten starten na begin december en eindigen medio maart. De nadruk zal vooral liggen op het gebied van schade en beheersing van engerlingen in het grasland, sportvelden en particuliere tuinen.

NIEUW: Insect Consultancy geeft advies bij het leren om zelf de velden te bemonsteren. Met behulp van een protocol en een paar uurtjes begeleiding van Insect Consultancy kan men dan zelf de gegevens van de bemonstering op de juiste wijze interpreteren.

Denkt u aan een tijdige bestrijding met insecten-parasitaire nematoden (aaltjes) of geeft u de voorkeur aan een schade-advies ter plaatse, neemt u dan tijdig contact op met Henk Vlug, Insect Consultancy (033.2773575 of 06.53889071) of per e-mail: h.j.vlug@hetnet.nl