ENGERLINGEN
EMELTEN EN ROUWVLIEGLARVEN

H.J.VLUG Insect Consultancy
(e-mail: h.j.vlug@hetnet.nl)
tel. 033.2773575 (mob. 06.53889071)

LAATSTE NIEUWS

 

HANDBOEK GRASVELDINSECTEN
Ecologie en beheersing

Auteur: Henk J. Vlug

Sinds de vijftiger jaren van de 20e eeuw is de oppervlakte en hoeveelheid aan sportvelden, golfterreinen en gazons in particuliere tuinen sterk toegenomen. De kwaliteit van de grasmat is bovendien verbeterd en in particuliere tuinen neemt een mooi gazon vaak een belangrijke plaats in. Het goede onderhoud en daardoor de goede kwaliteit van de grasmat heeft echter een keerzijde: veel insecten profiteren van de sappige wortels en het verse gras. In feite is een insectenaantasting van een grasveld een luxeprobleem dat direct gerelateerd kan worden aan goed onderhoud.

Hoewel er onderzoek is gedaan aan grasveldinsecten, zijn de resultaten nooit samengevat en voor een groot publiek toegankelijk gemaakt. Dit unieke handboek geeft een compleet overzicht van plagen in Europese grasvelden, waarbij niet alleen de insecten worden behandeld, maar ook andere organismen die in grasvelden een rol spelen. Daarnaast worden in een aantal hoofdstukken bemonsteringmethodes, chemische en biologische bestrijding en de ecologie van grasveldinsecten behandeld. Het boek heeft een wetenschappelijke grondslag, maar is toegankelijk gemaakt voor de praktische gebruikers ervan.

Het boek bevat tevens determinatietabellen naar de verschillende schadebeelden en de bijbehorende plagen. Het ‘Handboek grasveldinsecten’ is geïllustreerd met verhelderende tekeningen en meer dan tachtig kleurenfoto’s. In de bijlagen is o.a. een begrippenlijst opgenomen en wordt ingegaan op achterliggend onderzoek.

© 2015, 216 pagina's , monograph, hardback

Uitgever: Wageningen Academic Publishers
ISBN: 978-90-8686-250-4
Prijs: € 66,00 (excl. btw)
Kijk op www.wageningenacademic.com


Service van Insect Consultancy

  • Voorlichting engerlingenschade
  • Inventarisatie engerlingen op golfbanen en sportterreinen (lees verder...)
  • Advies over toepassingsmogelijkheden van biologische bestrijding
  • Begeleiding bij de behandeling met insecten-parasitaire aaltjesHenk Vlug
  • Determinatie van engerlingen
  • Onderzoek naar de wesp Tiphia femorata en introductie ter bestrijding van de rozekever
  • Het geven van workshop: Inleiding in de Entomologie (insectenkunde) voor het gemeentelijk groenbeheer
  • Lezingen

Henk Vlug heeft tot aan 2001 gedurende 32 jaar gewerkt bij het 'Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek' (IPO) (later Plant Research International) in Wageningen. Van deze periode heeft hij ruim 25 jaar onderzoek gedaan aan engerlingen op sportvelden, golfterreinen en openbaar groen. In maart 2001 startte hij ‘Insect Consultancy', een onafhankelijk bureau dat zich voornamelijk bezig houdt met voorlichting bij engerlingenproblemen en de begeleiding van biologische bestrijding van engerlingen. Daarnaast houdt hij zich bezig met onderzoek naar nieuwe engerlingenplagen en hun bestrijding. De afgelopen 20 jaar heeft hij ook expertise opgebouwd over de rol van emelten in grasland en hun biologische bestrijding. Daarnaast is er ruime ervaring op gebied van insecten in de boomteelt.
Insect Consultancy helpt niet alleen bij de biologische bestrijding van insecten in gazons, openbaar groen en sportvelden maar geeft ook adviezen op deelgebieden van ‘Comitted to Green’. Insectenplagen kunnen door middel van ecologische maatregelen in de hand gehouden worden. Insect Consultancy kan met zijn jarenlange ervaring hierbij advies geven.
Naast grote projecten wordt ook bij particuliere tuinen advies gegeven waarbij engerlingen en emelten kunnen worden bestreden met de gespecialiseerde spuitapparatuur voor aaltjestoepassing.

Tal van vragen op het gebied van insecten kunnen worden behandeld per e-mail of door middel van een persoonlijk advies.